Dont get all the information in the mail


#1

Hello!
Hope that someone can help me with this hoppfely simple problem.
I am new to php.

I dont get the phone information in the mail. I would like to get all information in a mail, see below.

<?php

// anger en variabel som kan lagra de eventuella felaktigheterna 
$errors = array(); 
// kontrollera om ett Förnamn angivits 
if (!$_POST["namn"]) 
$errors[] = "- NAMN"; 
// kontrollera om ett TELEFONNUMMER angivits 
if (!$_POST["phone"]) 
$errors[] = "- TELEFONNUMMER";
// kontrollera om ett TELEFONNUMMER angivits 
$emailcheck = $_POST["email"]; 
if(!preg_match("/^[a-z0-9\å\ä\ö._-]+@[a-z0-9\å\ä\ö.-]+\.[a-z]{2,6}$/i", $emailcheck)) 
$errors[] = "- din E-POSTADRESS saknas eller är felaktig"; 
// kontrollera om ett Meddelande angivits 
if (!$_POST["message"]) 
$errors[] = "- inget MEDDELANDE har skrivits!"; 
 
if (count($errors)>0){ 
echo "<h1>Felmeddelande:</h1> 
<strong>Följande information måste anges innan du kan skicka formuläret:</strong><br /><br> 
"; 
foreach($errors as $fel) 
echo "$fel <br />"; 
echo "<br />Ange den information som saknas och skicka formuläret igen. Tack! <br />"; 
echo "<a href='javascript:history.go(-1)'>klicka här för att komma tillbaka till formuläret</a>"; 
} 
else { 
// formuläret är korrekt ifyllt och informationen bearbetas 
$to = "mailo@mail.com"; 
$from = $_POST["email"]; 
$subject = 'Kontakt från webbplatsen!'; 
$namn = $_POST["namn"]; 
$phone = $_POST["phone"]; 
$message = $_POST["message"]; 

######################################################################## 
// HEADERS för innehållstyp och textkodning 
$headers = "Content-Type: text/plain; charset=utf-8 \r\n";  
$headers .= "From:".$namn." <".$from.">"."\r\n";  
$headers .= "MIME-Version: 1.0 \r\n"; 
######################################################################## 


// Mailfunktionen som skickar bekräftelsen
if (mail($to, $subject, $message, $headers))
	echo nl2br("<h2>Tack $namn! 
Ditt meddelande har skickats!</h2> 

//###I want all this in the mail###
<b>Mottagare:</b> $to
<b>Namn:</b> $namn
<b>E-Mail:</b> $from
<b>Telefonnummer:</b> $phone
<b>meddelande:</b> <br/>$message 

"); 
     
else
	echo "Det gick inte att skicka ditt meddelande";
} 
?>

Thanks in adwanse